Blaues Kreuz Intern
Login-Bereich

Abbrechen

Reguły grupy

Reguły grupy

 1. Grupę  rozpoczynamy i kończymy modlitwą.  
 2. Udział w grupie możliwy jest tylko i wyłącznie dla osób trzeźwych. Dla bezpieczeństwa uczestników naszej grupy, osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzajacych nie mogą brać udziału w spotkaniach. 
 3. Wszystko co jest mówione na grupie zostaje też na niej. Problemy dotyczące grupy rozwiązujemy tylko podczas spotkania. Nie wtajemniczamy w przebieg grupy osób trzecich. 
 4. Każda osoba w grupie jest odpowiedzialna za siebie, za to co mówi, myśli, wierzy i czyni. 
 5. Dzielimy się własnymi doświadczeniami. Nie udzielamy rad, nie narzucamy swoich poglądów i sposobu  myślenia innym uczestnikom grupy, respektujemy zdanie innych. 
 6. Wypowiadamy się w formie "ja", nie ukrywamy się za ogólnikami "my", "wy", "oni". 
 7. Nie przerywamy wypowiedzi osób będących przy głosie. Zgłaszamy chęć wypowiedzi przez podniesienie ręki. 
 8. Jeśli grupa ma więcej niż 12 osób, dzielimy sie na dwie mniejsze grupy. 
 9. Wszyscy ponosimy współodpowiedzialność za przygotowanie i funkcjonowanie grupy. 
 10. Przed rozpoczęciem spotkania wyłączamy telefony komórkowe.
 11. Prowadzimy zeszyt z listą obecności. Zeszyt ten jest prowadzony tylko i wyłącznie w celach ewidencyjnych. Dane z niego nie są nigdzie dalej przekazywane. 
 12. Podczas każdego spotkania zbieramy środki na kawę, wodę mineralną, cukier, herbatę, które w czasie spotkania są dla wszystkich dostępne. Składka ta jest dobrowolna.  
 13. Po zakończeniu grupy wspólnie sprzatąmy, myjemy naczynia i ustawiamy stoły. 

Sie möchten Helfen?
Spenden Online. Schnell und sicher.