Cele grupy

Nadrzędnym celem naszej grupy jest pomoc samemu sobie w kręgu osób z podobnymi problemami.

Tylko ty sam sobie poradzisz, ale nie poradzisz sobie sam (M. L. Möller)

Poprzez wspólną pracę w grupie można łatwiej przezwyciężyć obciążenia psychiczne i / lub obciążenia spowodowane nałogiem. 

Na spotkaniach naszej grupy pracujemy nad sytuacjami osobistymi, ponadto uczestnicy mogą ....

... wspomagać się wzajemnie w przezwyciężaniu

    trudności,

... zdobywać nowe wiadomości o osobistych sytuacjach

    problemowych,

... przezwyciężać socjalną izolację i obawy,

... rozwijać wspólne aktywności,

... stworzyć nowe cele i perspektywy życiowe,

... wzajemnie wspierać się w różnorodnych

     trudnościach,

... pomagać sobie w zachowaniu abstynencji i radzić

    sobie z nawrotami,

... wypracowywać strategie radzenia sobie ze stresem

    bez zachowań uzależnieniowych.

... dzielimy się wsparciem emocjonalnym, zwalczania

    bezradności wobec problemu własnej choroby

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - wszyscy mamy ten sam cel ......

Sie möchten helfen?
Spenden Sie online. Schnell und sicher.